AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES

Divendres, 27 de març de 2020 a les 00:00

El passat 30 de juliol de 2019, l’Alcalde Manuel Raventós i Cuyàs va dictar el decret 162/2019, mitjançant el qual es delegaven algunes de les competències que legalment es tenen atribuïdes en la figura de l’alcalde, a favor de la Junta de Govern Local.

Degut a la situació excepcional que ens trobem degut a l’emergència sanitària fruit de la propagació del virus Covid-19, en data 25 de març de 2020 l’Alcalde ha dictat el decret 27/2020, mitjançant el qual s’avoquen, de forma temporal, les atribucions que s’havien delegat en la Junta de Govern Local, situació la qual es mantindrà vigent mentre duri l’estat de alarma decretat per govern de l’Estat.

Darrera actualització: 27.03.2020 | 13:37